ไฮไลท์🔴ชูธง เกียรติฉัตรชัย VS 🔵โพธิ์ไท ศศิประภายิม