เปิดเผย 7 กฎเหล็ก ศบค.คุมมวยระบบปิดพื้นที่สีแดงเข้ม

ทนายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์ เผยกฎเกณฑ์ศบค. ออก 7 มาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงนายสนาม และโปรโมเตอร์ให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดมวยระบบปิดในพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด เริ่มดีเดย์ วันที่ 1 กันยายน นี้

นาย สุกฤกษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์ ทนายความสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแข่งขันมวยไทยระบบปิดตามมติ ศบค.วางมาตรการกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ในพื่นที่สีแดงควบคุมสูงสุดโดยให้นายสนามมวย และโปรโมเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งดังต่อไปนี้

1) สนามมวยต้องเป็นเวทีกลางแจ้ง หรือที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น สนามมวยเวทีลุมพินี ที่เตรียมการใช้อาคารที่จอดรถชั้นสูงสุด บนชั้น 5 แทนสนามมวยที่มีเครื่องปรับอากาศ หากเป็นสนามมวยเวทีชั่วคราวที่จัดขึ้นใหม่ ที่ยังไม่ขออนุญาต ให้ติดต่อเพื่อขออนุญาต จัดเวทีใหม่ กับ สนง.กีฬามวยก่อน

2) สนามมวยไม่เปิดให้มีผู้ชมเข้าชมการชกเสมือนการจัดปกติ

3) จำนวนผู้เข้าชมในสนาม จำกัดคนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 25 คน

4) การชกต้องสิ้นสุดไม่เกินเวลา 20.00 น.

5) ผู้จัดต้องทำคู่มือมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่างเข้มข้นตามมาตราการของ สธ. ทำคู่มือป้องกันโดยละเอียดจากคณะกรรมการควบคุมโรคของ สธ. เพื่ออนุญาตก่อน เช่น กรุงเทพก็ของคณะควบคุมโรค กทม.

6) เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมโรคติดต่อแล้ว ให้เสนอต่อ สนง.มวยของ กกท. อนุญาตจัดการแข่งขัน

7) กกท. พิจารณาเห็นว่าเป็นไปตามประกาศที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดอนุญาตให้ทำการแข่งขันมวยได้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ทำการแข่งขันได้

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย