“หมวดแต้ว” นำทัพนักกีฬาทีมชาติ, ศิษย์เก่า ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข”

วิทยาลัยทองสุข จัดพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข” ยิ่งใหญ่ประทับใจ โดยมีผู้มีเกียรติและนักกีฬาดัง นำโดย “หมวดแต้ว” เรือตรีหญิงสุดาพร สีสอนดี พร้อมด้วย ร้อยเอกแก้ว พงษ์ประยูร และทัพนักกีฬาดังศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุขตบเท้าเข้าร่วมอย่างคึกคัก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  ณ วิทยาลัยทองสุข ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข นำคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวิทยาลัยทองสุข พร้อมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ และพิธีสักการะบูชาผู้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข ดร.ทองสุข อรัณยกานนท์ และ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์

จากนั้น ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข กล่าวสํานึกในพระคุณของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยทองสุข ตามด้วยพิธีวางพวงมาลา โดย รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงศ์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข, รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งพิธีวางพวงมาลัย โดยกรรมการสภาวิทยาลัย, อธิการบดี, แขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้นําบุคลากรวิทยาลัยทองสุข วางพวงมาลัยอีกด้วย
bbผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ประธานสภาวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวรายงานสรุป “มติแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยทองสุข” ด้าน รองศาสตราจารย์วิรัช สงวนวงศ์วาน นายกสภาวิทยาลัยทองสุข กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสภาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัย ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) กล่าวรําลึกถึงผู้ก่อตั้งวิทยาลัย / ความสําคัญของวันสถาปนาวิทยาลัย

ปิดท้ายด้วยการเสวนา “วิทยาลัยทองสุข สร้างคน สร้างชาติ กับการพัฒนาการกีฬา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ สส.จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย และกล่าวถึงความสําคัญของการสร้างคน สร้างชาติ กับการพัฒนาการกีฬา

งานในวันนี้ มีนักศึกษาและศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุขเข้าร่วมอย่างคึกคัก นำโดย เรือตรีหญิงสุดาพร สีสอนดี นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, ร้อยเอกแก้ว พงษ์ประยูร นักกีฬามวลสากลทีมชาติไทย เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, สิบเอกวรพจน์ เพชรขุ้ม นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ, จ่าสิบตรีฉัตรชัยเดชา บุตรดี นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย พร้อมนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชอีกหลายท่าน

ในขณะนี้ วิทยาลัยทองสุข กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั้งในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และหลักสูตรนานาชาติ ถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ www.thongsook.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-8851421, 090-9599556

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย