สุดาพร นักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกเข้าอบรมนายทหารวันแรก

รอติดยศเรือตรี! “แต้ว” สุดาพร สีสอนดี ฮีโร่เหรียญทองแดงนักกีฬามวยสากลหญิง กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 เป็นวันแรก และเมื่ออบรมจนจบหลักสูตรแล้วจะติดยศเรือตรี สังกัดกองทัพเรือต

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 จำนวน 49 นาย ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. โดยมี นาวาเอก ศักรภพน์ ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการฝึกฯ ให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ โดยในการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้น และเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางทหารที่ดี ปลูกฝังให้รู้จักความเป็นชาวเรือ มีความเสียสละ การอยู่ร่วมกัน และ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

หลังจากเสร็จพิธีเปิด แต้วและนักเรียน หลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 34 เดินทางมาวางดอกไม้ถวายสักการะและคำปฏิญาณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร นักเรียนทั้ง 49 นาย จะต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และ จะมีการใช้ระบบ X location เพื่อเป็นการเช็คตำแหน่งของนักเรียน ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน ซึ่งนักเรียนทั้ง 49 นายได้เข้ารับการ SWAB ในช่วงก่อนที่จะมาฝึกโรงเรียนนายเรือ 2 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่34 ประจำปี2564 ใน โรงเรียนนายเรือ จะฝึกทั้งหมด 7 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน ซึ่งในระหว่างการฝึกได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID -19 มีการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการฝึก

ทั้งนี้ แต้ว ฮีโร่เหรียญทองแดง นักกีฬามวยสากลหญิง ในกีฬาโอลิมปิก จะได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมทั้ง แต่งตั้งยศเป็น “เรือตรี” ในตำแหน่ง “อาจารย์พละศึกษา แผนกปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ” โดยในปัจจุบัน แต้ว อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจึงจะสามารถเข้ารับการ ประดับยศ เรือตรี ต่อไป

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย