คู่ที่ 1. พิกัด 110-112 ปอนด์ 
ธนูพิษ ศิษย์ยอดธนู ชั่งได้ 110.2ปอนด์ ลด .2 ปอนด์
คิวทอง นุ้ยสี่มุมเมือง ชั่งได้ 111.6 ปอนด์ ขาด.4 ปอนด์

คู่ที่ 2. พิกัด 124 ปอนด์ 
จอมมาร ศิษย์เชฟบุญธรรม ชั่งได้ 123.4 ปอนด์ ขาด.6 ปอนด์
ยอดนับรบ แอ๊คสันป่าตอง ชั่งเท่าพิกัด 124 ปอนด์

คู่ที่ 3. พิกัด 132 ปอนด์
ฉลามดำ นายกวิทย์ทุ่งสง ชั่งได้ 132.6 ปอนด์ ลด .6 ปอนด์
มหาเฮง เพชรรุ่งเรือง ชั่งได 134 ปอนด์ ลด 2 ปอนด์

คู่ที่ 4. พิกัด 132 ปอนด์
มรกต เพชรนาคา ชั่งเท่าพิกัด 132 ปอนด์
ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง ชั่งได้ 133 ปอนด์ ลด 1 ปอนด์

คู่ที่ 5.  พิกัด 119 ปอนด์ 
ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ ชั่งได้ 119.8 ปอนด์ ลด .8 ปอนด์
หยกเงิน เดชเพชรสีทอง ชั่งได้  120 ปอนด์ ลด 1 ปอนด์

คู่ที่ 6 คู่เอก พิกัด 135 ปอนด์ 
ลำน้ำมูลเล็ก อ.อัฉริยะ ชั่งได้ 135.8 ปอนด์ ลด.8 ปอนด์
ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ ชั่งได้136 ปอนด์ลด 1 ปอนด์