“ก้องไกล – ปัญญา” คว้าดีเด่น วันมวยไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สิ้นสุดการรอคอย การพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติวงการมวย “วันมวยไทยแห่งชาติ” โดยปีนี้จัดล่าช้าเพราะโควิด-19 ระบาดหนัก แต่ยังยึดหลักการเดิมคือพิจารณาผลงานในรอบปี 2563

 

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 2 กันยายน 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมทางไกลผ่านระบบZOOM เพื่อพิจารณารางวัลบุคคลในวงการมวยดีเด่นครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2564 มีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธาน, พลตรี อำนาจ การงาน รองประธาน, พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย รองประธาน, นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมก์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร, พล.ท.ภิญโญ เข็มเพชร ผู้แทนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย, นายทวี อัมพรมหา ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม, นายสุกฤษฎิ์ แพรกรีฑาเวศน์, นายพิเชษฐ์ เรือนอินทร์, นายบุญเชือน เจริญผล, นายพินิจ พลขัน, นายภพธร รุ่งสมัย, นายศิริ สาระผล, นายธีรวัฒน์ ศิลปอาชา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย, นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีรางวัลรวม 27 ประเภท กรอบในการพิจารณารางวัล จะนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทละ 2 คน (ยกเว้นรางวัลปูชนียบุคคล เสนอได้มากกว่า 1 คน)

กรณีรางวัลใดไม่มีผู้เหมาะสม จะไม่มีการมอบรางวัล เพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากปี 2563 เป็นช่วงโควิดระบาด กิจกรรมน้อย ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อจัดเตรียมความพร้อม

สำหรับการพิจารณา เป็นไปในลักษณะการอภิปรายแล้วยกมือโหวดเปิดเผย เน้นความเที่ยงธรรมโปร่งใส พร้อมยึดหลักการบุคคลที่ได้รับรางวัลนั้น ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยด้วย (ถ้าเป็นรางวัลเกี่ยวกับบุคคลวงการมวย 7 ประเภท)

  • ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย นักมวยไทยอาชีพดีเด่น

รายละเอียดรางวัลต่างๆ มีดังนี้
นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(ชาย) ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย , นักมวยไทยอาชีพดีเด่น(หญิง) ขวัญข้าว พ.เมืองเพชร , นักมวยสากลอาชีพ(ชาย) ปัญญา ประดับศรี , นักมวยสากลอาชีพ(หญิง) ไม่มี , นักมวยไทยสมัครเล่น(ชาย) กฤษณะ พัดไสว , นักมวยไทยสมัคเล่น(หญิง) จุฬารัตน์ กระแสนิยมันธ์ ,นักมวยสากลสมัครเล่น(ชาย) ส.ต.ต.ธิติสรรณ์ ปั้นโหมด , นักมวยสากลสมัครเล่น(หญิง) ส.ต.ต.ใบสน มณีก้อน ,นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(ชาย) ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์  , นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น(หญิง) เสน่ห์จันทร์ ศักดิ์ชำนิ , คู่มวยดุเดือด เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ กับ ยอดเพชร ส.สปาร์คยิม , หัวหน้าค่ายมวยดีเด่น พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ , ผู้ฝึกสอนดีเด่น รอฉาด เทพวารินทร์ , ผู้ตัดสินดีเด่น วรศักดิ์ ภักดีคำ, ผู้จัดการนักมวยดีเด่น สุนทรี โลหะพืช , ผู้จัดรายการแข่งขันมวยดีเด่น บุญธรรม ภาคโพธิ์ , นายสนามมวยดีเด่น ธีรยุทธ หอประเสริฐกิจ , สื่อมวลชนดีเด่น ชาคร ห่อมโนทยาน , ปูชนียบุคคลกีฬามวยดีเด่น 1.จรัสเดช อุลิต 2.ประนอม อันพินย์ 3.วิชิต ชี้เชิญ 4.ดร.ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 5.นริส สิงหวังชา  , ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น (สาขาการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย) 1.พฤหัสเล็ก ศิษย์ขุนทอง 2.เสน่ห์ ทับทิมทอง , ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น(สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย) 1.ดร.สำราญ สุขแสวง 2.พล.ต.ศุภชัย ม่วงกรุง, ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(ชาย) โผน พรัญชัย ,ไหว้ครูมวยไทยสวยงามดีเด่น(หญิง) พญาหงส์ ส.สุทธิชัย , ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศดีเด่น ดึเซลน้อย ช.ธนสุกาญจน์ , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น (บุคคล) เอนก จิตตขจรเกียรติ , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(องค์กร) 1.โตโยต้า เค.มอเตอร์ 2.บจก.จีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล , ผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น(หน่วยงาน)โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา

  • ปัญญา ประดับศรี นักมวยสากลอาชีพดีเด่น

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ จากความสำเร็จที่ไอโอซีรับกีฬามวยไทยเป็นสมาชิก คือ ผู้ทรงคุณูปการต่อวงการกีฬามวย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ส่วนพิธีมอบรางวัลคาดว่าคงไม่เหมือนเดิม อาจเป็นการเดินทางไปมอบรางวัลถึงสถานที่ของผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคระบาดของ ศบค. ประกอบด้วย

  • ฤทธิเดช ศิษย์เพชรฉบูกัณฑ์ นักมวยไทยอาชีพดาวรุ่งดีเด่น
  • บุญธรรม ภาคโพธิ์ ผู้จัดรายการมวยดีเด่น
  • เอนก จิตตขจรเกียรติ ผู้ให้การสนับสนุนกีฬามวยดีเด่น
  • สุนทรี โลหะพืช ผู้จัดการนักมวยดีเด่น

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย

ซ้อเอ๋จิตรเมืองนนท์ เปิดใจทำมวยมาสู้ แพ้ชนะให้เครดิตกรรมการตัดสิน

แม่ย่านางแห่งค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ เปิดเผยว่า ทำค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ เพื่อให้เป็น

อ่านเพิ่มเติม »